ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

قطب

۹۹-۱۱-۱۱ شرح عیون عین ۳۹ جلسه ۲۵۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه 99/11/11 "درس عیون مسائل نفس موضوع درس : شرح عین ۳۹ (در اینکه علم نفس به سبیل تذکر است ویا نه؟) اینجا دو مبحث مطرح میشود یکی اینکه علم بر سبیل تذکر است یا نه؟ و مبحث دوم اگر سبیل تذکر است به چه علت ؟ نفس علم را در خودش داراست باید باز شود و شکوفا شود. حدیث:علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست بلکه نوری است که خدا در دل…
ادامه مطلب ...

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حضرت علامه حسن زاده آملی

انسان کامل حسن حسن زاده آملی به شرح استاد محمد مهدی معماریان : انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه: در این کتاب علامه حسن زاده آملی که خود از مَظهر انسان کامل و…
ادامه مطلب ...