ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

قطب

۱۴۰۲-۲-۱۲ فص فاطمیه جلسه ۱۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم #سه شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۲ درس فص فاطمیه، جلسه ۱۰۰ موضوع درس: فصل ۱۲ علامه قیصری در چند جای شرح فصوص الحکم ذوق را معنی کرده است از آن جمله در شرح فص هودی فرماید: یعنی مراد از ذوق آن علوم و معارفی است که به وجدان و کشف حاصل می‌شوند نه به برهان و کسب و نه از طریق اخذ به ایمان و تقلید زیرا که هریک از برهان و کسب و اخذ به ایمان…
ادامه مطلب ...

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حضرت علامه حسن زاده آملی

انسان کامل حسن حسن زاده آملی به شرح استاد محمد مهدی معماریان : انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه: در این کتاب علامه حسن زاده آملی که خود از مَظهر انسان کامل و…
ادامه مطلب ...