ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

قطب

۱۴۰۱-۷-۲۴ شرح عیون جلسه ۳۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۴) درس عیون، جلسه ۳۰۳ موضوع: تطابق کونین روشن می‌شود که آخریت عین اولیت است و این یک نکته است، در عالم جسمانی چیزی که اول باشد نمی‌تواند آخر باشد و بر عکس آن، اما این چه حقیقتی است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، اگر ظاهر و آشکار است چطور باطن است؟ ولی وجود ظاهر است فقط ظاهر نیست باطن هم است…
ادامه مطلب ...

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حضرت علامه حسن زاده آملی

انسان کامل حسن حسن زاده آملی به شرح استاد محمد مهدی معماریان : انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه: در این کتاب علامه حسن زاده آملی که خود از مَظهر انسان کامل و…
ادامه مطلب ...