ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

قانون

قانون اخلاقی و اخلاق قانونی

بسم الله الرحمن الرحیم قانون اخلاقی و اخلاق قانونی قانون یعنی مجموعه ای از احکامی که انسان در امور اجتماعی و حتی فردی ملزم به انجام آنست و در صورت انجام ندادن آن مجبور به پرداخت جرایم مختلف قراردادی می باشد بمانند احکام فقهی اسلام که مجموعه قوانین اسلامیست اما اخلاق مجموعه قوانینی است که انسان بر اثر اعتقاد و ایمان به آخرت یا هر امر…
ادامه مطلب ...