ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

قانون

۱۴۰۲-۲-۳۱ شرح عیون جلسه ۳۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم #یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱» درس عیون، جلسه ۳۲۱، موضوع: بحث خواص نفس انسانی انسان در حیوانیت باحیوانات مشترک است، انسان حیوان ناطق است، اما خصوصیاتی دارد، خصوصیات یعنی افعالی که مختص این نوع است، مثل ویژگی خنده و گریه که مال انسان است. متن کتاب ۴- و از این خواص این که مشارکت مصلحت گرایانه وی را از برخی از افعال مانع…
ادامه مطلب ...