ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فصوص الحکم

غصن الفصوص و یا فک ختم فص فاطمیه

کتاب غصن الفصوص و یا فک ختم فص فاطمیهشیخ اکبر جناب محیی الدین ابن عربی در کتاب فصوص الحکم به شرح مقامات انبیای الهی پرداخته و حضرت علامه ابوالفضائل حسن حسن زاده آملی فصی به نامه فص فاطمیه به آن افزوده است و این کتاب شاخه ای از شجره فص فاطمیه می باشد که بیانگر زوجیت و تشابه بین حجج الهیه است .مولف : محمد مهدی معماریان.مراکز فروش …
ادامه مطلب ...