ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

غوث

۱۴۰۲-۲-۱۲ فص فاطمیه جلسه ۱۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم #سه شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۲ درس فص فاطمیه، جلسه ۱۰۰ موضوع درس: فصل ۱۲ علامه قیصری در چند جای شرح فصوص الحکم ذوق را معنی کرده است از آن جمله در شرح فص هودی فرماید: یعنی مراد از ذوق آن علوم و معارفی است که به وجدان و کشف حاصل می‌شوند نه به برهان و کسب و نه از طریق اخذ به ایمان و تقلید زیرا که هریک از برهان و کسب و اخذ به ایمان…
ادامه مطلب ...