ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

علم نفس

۱۴۰۰-۷-۲۴ شرح عیون عین ۴۳ جلسه ۲۷۷

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون مسائل نفس شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ موضوع، شرح عین ۴۲ (بحث در مورد اینکه از واحد حقیقی جز واحد صادر نمی‌شود. وقتی معقول متکثر شود علت تکثر وی یکی از اسباب زیر است، یاکثرت وی به خاطر تکثر علت وی می‌باشد، و یا به خاطر اختلاف قابل است و یا به دلیل اختلاف الات می‌باشد و یا به سبب ترتب معلومات در ذاتشان می‌باشد. نفس…
ادامه مطلب ...