ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

علامه طباطبایی

۱۴۰۱-۵-۱۱ شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ۵

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱) (شب پنجم محرم) موضوع: تفسیر زیارت جامعه کبیره (و امرکم رشد) و امر شما رشد است. ■ نکته(تمام گیاهان و حیوانات یک مسیر رشدی را دارند یک گیاه از دانه تا به میوه دادن برسد یک مسیری را باید طی کند برای کمال خودش و آن مسیر، مسیر رشد انهاست وهمینطور حیوانات.....، اما انسان غیر از رشد نباتی و حیوانی یک…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

« هفته نامه » نکات مهم جلسه : ۹۲/۱۲/۱ ادامه شرح حدیث ازعبارت : « وَ حِفْظُهُ الْفَحْصُ » فَحْصُ : در لغت به عملی اطلاق می شود که یک پرنده هنگامی که با چنگالش…
ادامه مطلب ...