ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عرفان

۱۴۰۰-۱۱-۲ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲ / درس عیون (موضوع: عین ۴۵، انسان به وجهی دیگر دارای مقاماتی چهارگانه است) مقامات انسان عبارت هستند از مقام روح، مقام قلب، مقام خیال و مقام طبع، برای او در هر مقامی احکام خاصی است و وحدت شخصیه انسان در عین کثرت محفوظ است ما یک من داریم. آن من یک وحدت دارد یک نفر است در حالی که یک نفر است کثرت دارد…
ادامه مطلب ...