ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عالم

۱۴۰۰-۱۲-۲۸ شرح عیون عین ۴۵ جلسه ۲۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ درس عیون ((موضوع: شرح عین ۴۵، اثبات قوه قدسیه)) یکی از قوایی که برای نفس انسانی هست قوه قدسیه است. در همه نیست در معدود افرادی است که به فضلیت می‌رسند. این قوه در بحث فلسفی باید اثبات شود، در روایات نگاه کنید در درجات ایمان، ایمان ۱۰ درجه دارد بعد از ۱۰ درجه ایمان می‌شود یقین که بالاتر است، یقین…
ادامه مطلب ...

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم مرگ دنیا با قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان هر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در…
ادامه مطلب ...

هفته نامه ۹۳/۰۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم نکات جلسه     93/02/18 نکته1:  در آغاز این حدیث پربرکت امام صادق(ع) فرمودند: کان امیرالمؤمنین یقول... یعنی حضرت امیرالمؤمنین این حدیث…
ادامه مطلب ...