ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عالم

۱۴۰۱-۶-۵ شرح عیون عین ۴۸ جلسه ۳۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۶/۵) جلسه ۳۰۰ عیون مسائل نفس موضوع: شرح عین ۴۸ در تطابق کونین روش اقاجان، علامه حسن زاده، به این صورتست که همه مطالب را از قرآن و احادیث و از کلام فلاسفه و عرفا می‌آورد و بحث را یکی می‌کند. دو کون، عالم کبیر و عالم صغیر است، فصل دوم در این که انسان عالم صغیر بوده و نیروی ارتباطی این اتصال است، (مراد…
ادامه مطلب ...

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم مرگ دنیا با قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین…
ادامه مطلب ...

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان هر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در…
ادامه مطلب ...