ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عالم آخرت

۱۴۰۲-۱۲-۱۳ شرح عیون جلسه ۳۴۵

یک شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳، درس عیون مسائل، جلسه ۳۴۵ موضوع: عین ۵۲، در این که مرگ انسان انقطاع اوست از غیر خودش. مرگ انسان انقطاع او از غیر خودش است و وی به بارء خود که او را میرانده ارتقاء پیدا می‌کند. یک بحثی را مطرح کردند از جناب سقراط که خیلی جالب بود که آن حرارت غریزی که در تمام بدن همه حیوانات هست آن ۳۷ درجه گرمایی که هست خودش یک چیز عجیبی…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...