ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

طلب

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی من که باشم که تو را گویم که چون کن تو حکیمی و خود دانی که چون کنی لکن چون امر به دعا کردی من مامورم ومعذورم پس در طلب از روی ادب گویم الهی آن کن که خود ازخیر ما دانی و با ما مکن از عدل آنچه میتوانی الهی اگر معصیت کردم عذرم اینست که یا ازجهل بوده یا ناتوانی نادان را عذاب کردن نه از مروت است و ناتوان را نه…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و هفتم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: كز- ورد فى الحديث القدسى: من طلبنى وجدنى، و من وجدنى عرفنى، و من عرفنى أحبنى، و من أحبنى عشقنى، و من عشقنى عشقته، و من عشقته…
ادامه مطلب ...