ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

طلب

۱۴۰۰-۳-۵ شرح عیون جلسه ۲۶۴

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ درس عیون مسائل نفس موضوع درس: در مورد تذکری بودن نفس بین دانستن و داشتن خیلی فاصله است سیر علمی با شهود فرق دارد سفر چهارم " من الخلق الی الخلق بالحق" در خلقت اسمانها و زمین و رجوع انها را به خدا حکیم با استدلال می فهمند انالله و اناالیه راجعون نکته در مورد رجوع به خداوند اینطور تصور نشود که یک…
ادامه مطلب ...

الهی

بسم الله الرحمن الرحیم الهی من که باشم که تو را گویم که چون کن تو حکیمی و خود دانی که چون کنی لکن چون امر به دعا کردی من مامورم ومعذورم پس در طلب از روی…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و هفتم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: كز- ورد فى الحديث القدسى: من طلبنى وجدنى، و من وجدنى عرفنى، و من عرفنى أحبنى، و من أحبنى عشقنى، و من عشقنى عشقته، و من عشقته…
ادامه مطلب ...