ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

طریقت

۱۴۰۲-۲-۱۴ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۴، کتاب اصول کافی جلد اول باب: ائمه ارکان زمین هستند) موضوع: روایت دوم سعید اعرج گوید: من و سلیمان بن خالد خدمت امام صادق رسیدم، حضرت آغاز سخن نمود و فرمود: اى سلیمان هر امرى که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده باید اخذ شود و از هر چه نهى فرموده باید ترک شود، براى او همان فضیلت است که براى رسول…
ادامه مطلب ...