ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سند حدیث

۱۴۰۱-۳-۲ فص فاطمیه جلسه ۷۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲/ درس فص فاطمیه، جلسه ۷۸ موضوع: قصیده "یاعلی" @ ️گاه توزین وزن انسانها آن تو مکیال و آن تو میزانى@ - میزان در قرآن در آیات مختلف مطرح شده است در عربی میزان و در فارسی ترازو است. هر چیزی میزان سنجش خودش را دارد. میزان ترازوی انسان سنج حجت خداست. که روایاتی داریم که میزان امیرالمؤمنین ع است…
ادامه مطلب ...