ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

سب

دشمنی تا چه حد

بسم الله الرحمن الرحیم دشمنی تا چه حد بنی امیه و عمال و کارگزاران آنها در طول تاریخ ستم های فراوانی نسبت به اهلبیت پیامبر ص و شیعیان آنان انجام دادند یک نمونه آن کشتار چهل هزار شیعه در دوران حکومت معاویه علیه العذاب و الهاویه بود و همچنین شهادت سیدالشهدا و اهلبیت و یارانش در حکومت یزید پلید اما منظور سخن ما در مورد مظلومیت اول مظلوم عالم…
ادامه مطلب ...