ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

روزی

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیممرگ دنیابا قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین بوسی و ادب تمام عرض سلام نموده و ابتدا به کلام کردم پس گفتم مولانا غصه گریبانم و حزن و اندوه دامانم را گرفته و رهایم نمیکنند من نیز ناتوانم که چشم خویش ببندم و اینهمه ظلم و بیداد را نبینم…
ادامه مطلب ...