ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

روح

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و برگ شجرۀ خبیثه بنی امیه علیهم العذاب و الهاویه می باشند در مورد زیارت قبور نیکان و صالحان و استمداد جستن از ارواح طیبه ایشان که آن را شرک دانسته و کاری عبث و بی فایده می خوانند . پس می گوئیم…
ادامه مطلب ...

حدیث سی و دوم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان:لب- الكافى باسناده عن ابى بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، ان اشتكى شيئا منه وجد…
ادامه مطلب ...