ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

رحمت

۱۴۰۲-۴-۲۲ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه۱۴۰۲/۴/۲۲، اصول کافی، (باب مخصوص و جامع در فضلیت و صفات امام) موضوع: حدیث اول از امام هشتم ع امام خورشیدی است فروزنده، سقفى است سایه دهنده، زمینى است گسترده، چشمه ای است جوشنده و برکه و گلستان است،امام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز به کودک، پناه بندگان خطاکار در گرفتارى سخت است. امام شمس…
ادامه مطلب ...