ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ذکر

۱۴۰۱-۲-۲۶ فص فاطمیه جلسه ۷۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۶) درس فص فاطمیه) جلسه ۷۷ @ تاقیامت کم است آر گوید کاملی شرح فعل نفسانی (اگر یک انسان کاملی پیدا بشود بخواهد تا قیامت شرح فعل نفس انسانی را توضیح بدهد خواص وصفات از نفس انسان کامل که چه صفاتی بروز می‌کند تا مرتبه قیامتیش یعنی از مرتبه عنصری بگیریم تا تصرفاتی که در ملکوت دارد انسان کامل)…
ادامه مطلب ...

ممسوس

بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله ص لاتسبّوا علیاً فانّه ممسوس فی ذات الله (الاربعون حدیثا عن اربعین شیخا‌) رسولخداص فرماید علی را ناسزا مگوئید که…
ادامه مطلب ...