ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

دهر

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است یعنی همانگونه که انسان دارای مزاجیست که حیاتش وابسته به آنست عالم نیز که انسان کبیر است دارای مزاج است که اگر این مزاج تباه شود و بهم بخورد نظم عالم بهم میریزد در قرآن کریم آمده (ظَهَرَ…
ادامه مطلب ...