ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

دابه

حضرت سلیمان وحیوانات

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت سلیمان وحیوانات درقرآن کریم ازحیوانات زیادی صحبت به میان آمده حتی در بدو خلقت آدم ع کلاغ راهنمای قابیل برای دفن هابیل میشود و در کنار پیامبران عظیم الهی حیواناتی یاد شده اند که تاثیر گذار در جریانات زندگی انسان بوده اند مثلا در داستان زندگی حضرت سلیمان شاهدیم که هدهد ازشهر سبا برای ایشان خبر می اورد و به جناب…
ادامه مطلب ...