ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خیر و شر

۱۴۰۰-۱۲-۵ شرح اصول کافی پلورالیسم دینی

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۵ (اصول کافی) "موضوع: باب بیان و معرفی کردن خدا و اتمام حجت وی" کسی مورد باز خواست قرار می‌گیرد که اتمام حجت شده برای او، و به کسیکه به او حرف حق نرسیده به هر دلیلی خداوند او را مورد باز خواست قرار نمی‌دهد. در قران هم آمده، خداوند کسی را عذاب می‌کند که قبلاً برای او اتمام حجت کرده باشد.…
ادامه مطلب ...