ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خلیفه

۱۴۰۲-۳-۴ شرح اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم #پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۴ «درس اصول کافی جلد اول» ((باب مخصوص و جامع در فضلیت و صفات امام)) «ترجمه حدیث» ⬅️پس امامت همیشه در فرزندان او بود در دوران متوالى و از یکدیگر ارث میبردند تا خداى تعالى آن را به پیغمبر ما (ص) به ارث داد و خود اوجل و تعالى فرمود (68 سوره 3) (((همانا سزاوارترین مردم بابراهیم پیروان او و این پیغمبر…
ادامه مطلب ...