ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خدیجه کبری

۹۹-۱۰-۲۲ فص فاطمیه جلسه ۴۳

بسم الله الرحمن الرحیم درس فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه ع /دوشنبه 99/10/22 موضوع درس: انسان کامل، مرد مظهر عقل کل، و زن مظهر نفس کل است نفس جوهر مجرد متعلق به بدن است اول چیزی که خدا آفرید عقل بود. این عقل هم در ما انسانها و موجودات ذوی العقول است که ظهوران از عقل کل است. زن مظهر نفس است بخاطر شانیت که در زن است، زن یک خصوصیتی دارد که مرد…
ادامه مطلب ...