ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

خدیجه کبری

خدیجه ی دوشیزه

بسم الله الرحمن الرحیم خدیجه ی دوشیزه اولین و محبوب ترین زوجه پیامبراکرم ص که مادر فرزندان ایشان نیز بود جناب خدیجه بنت خویلد بود تا زمانیکه ایشان در قید حیات بود پیامبرخدا ص هیچ همسر دیگری اختیار ننمودند ایشان تنها زوجه مکی رسولخداص بحساب می آیند یعنی همسری که در زمان سکونت سیزده ساله پیامبراکرم ص در مکه در جوار ایشان بود و مشقتهای رسالت در مکه…
ادامه مطلب ...