ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حقیقت

رد،صراطهای مستقیم عبدالکریم سروش

بسم الله الرحمن الرحیم نقدی برمقاله صراطهای مستقیم عبدالکریم سروش نویسنده: استاد محمد مهدی معماریان درفروردین و اردیبهشت سال 1376 در شماره 36 مجله کیان مقاله ای از دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان صراطهای مستقیم : سخنی در پلورالیسم دینی ،مثبت ومنفی به چاپ رسید که موجب جنجال و گفتگوهای فراوانی در محافل فرهنگی و علمی گردید. بنده پس از گذشت دو سال موفق…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

« هفته نامه » نکات مهم جلسه : ۹۲/۱۲/8ادامه شرح حدیث :« وَ قَلْبُهُ حُسْنُ النّیّةِ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْیَاءِ وَ الْأُمُورِ » نکته1 : مضمون کلی…
ادامه مطلب ...

حدیث هفدهم

به شرح استاد محمدمهدی معماریان:يز- كميل بن زياد بن نهيك النخعى اليمانى سلام الله تعالى عليه، و فى رجال النيسابورى انه كان من خواص على عليه السلام، أردفه على…
ادامه مطلب ...