ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حضرت عباس

اشعار ۲

بسم الله الرحمن الرحیماشعار استاد محمد مهدی معماریان قسمت دوم:بیا تا بخوانیم گل یاسمین را همان سرّ سین را (یس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین) ای انسان ای سیدالمرسلین تو حقیقت قرآن حکیمی که فرستاده شده هستیتنزل یافته ازنزد عزیزرحیمی بلکه توخود بر عالمیان رحمت وبر مومنان رئوف رحیمی کنت کنزا مخفیا من گنج مخفی بودم پس دوست داشتم…
ادامه مطلب ...