ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حضرت عباس

اشعار ۲

بسم الله الرحمن الرحیم اشعار استاد محمد مهدی معماریان قسمت دوم: بیا تا بخوانیم گل یاسمین را همان سرّ سین را (یس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین) ای انسان ای سیدالمرسلین تو حقیقت قرآن حکیمی که فرستاده شده هستی تنزل یافته ازنزد عزیزرحیمی بلکه توخود بر عالمیان رحمت وبر مومنان رئوف رحیمی کنت کنزا مخفیا من گنج مخفی بودم پس دوست داشتم…
ادامه مطلب ...