ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حرکت جوهری

حرکت جوهری مبحثی در فلسفه اسلامی است که آغازگر آن ملاصدرا بود. حرکت جوهری، حرکتی است که در ذات اشیاء (جوهر) روی می‌دهد. بدین ترتیب ملاصدرا عقیده داشت که در نظام عالم، خدا فیض وجود را ناشی می‌کند و جهان هر دم، در حال آفریده شدن است.

۱۴۰۲-۴-۱۱ شرح عیون عین ۵۰ جلسه ۳۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۱ کتاب عیون «جلسه ۳۲۶» موضوع: شرح عین ۴۹ در سعادت نفس: تبصره دیگر: تحت این عنوان که ادراکات انسان از آن پایین‌ترین مراتب شروع می‌شود تا اعلی درجات، مثل وحی و الهام یا خود ادراک عقلی. می‌خواهد بگوید حرکت جوهری نفس از جسمانیت الحدوث بودن نفس که پایین‌ترین مرتبه هست آغاز می‌شود آغاز می‌شود و تا اعلی…
ادامه مطلب ...