ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حروف مقطعه

ویرگول و قدرت آن

بسم الله الرحمن الرحیمویرگول وقدرت آنﻭﻳﺮﮔﻮﻝ . (ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ، ﺍِ) ﻧﺸﺎﻧﻪ ٔ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ «،» ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ . ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻳﺞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . بنقل از فرهنگ دهخدا ................................................... هر حرفی در نظام تدوین و همچنین در نظام تکوین قدرتی دارد مثل حروف مقطعه قرآنی که…
ادامه مطلب ...