ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حافظ

حافظ خلوت نشین

بسم الله الرحمن الرحیمشب قدری چنین عزیز و شریف با تو تا روز خفتنم هوس استخواجه حافظ میفرماید شب قدری که باید احیا گرفت و تا صبح به راز و نیاز پرداخت و آن همه دعا و نماز و آداب و نیاز برایش مذکور است اگر تو را بیابم و درکت کنم گویا لیلة القدر را درک کرده ام و به مقصود رسیده ام پس نیازی به احیا و آداب و بیداری و زاری ندارم تو را که پیدا کنم…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیماهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...

مباحث مجلس جنون

بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس بی قیاس مرخالق ناس را سزاست که تاج (علمه البیان ) بر تارک همایون آدم نهاد و خلعت اسما و صفاتش داد. و درود نامعدود بر صاحب مقام…
ادامه مطلب ...