ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حافظ

فال حافظ در رابطه با کرونا

بسم الله الرحمن الرحیم اکنون که با حافظ خلوت نشین خلوتی داشتم خواستم تا در رابطه با این بلای کرونا چیزی بگوید که این غزل آمد خیز تاخرقه صوفی به خرابات بریم شطح وطامات به بازار خرافات بریم تا آنجا که فرمود شرممان باد زپشمینه آلوده خویش گربدین فضل وهنر نام کرامات بریم نام کرامات خیلی نزدیک به کرونا است میفرماید باوجود پشمینه…
ادامه مطلب ...

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم مرگ دنیا با قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین…
ادامه مطلب ...

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیم اهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف…
ادامه مطلب ...