ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حافظ

۱۴۰۱-۵-۱۷ شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷)(شب یازدهم محرم) موضوع: شرح زیارت جامعه کبیره «و بکم اخرجنا الله من الذل» اشاره دارد به آیه، اللهُ وليُّ الَّذین آمَنوا، یُخرِجُهم مِن الظُّلماتِ إلی النُّور..... خداوند سرپرست کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از ظلمات بیرون می‌برد به سوى روشنایى ظلمات جمع است و نور واحد است، ظلمات…
ادامه مطلب ...

مرگ دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم مرگ دنیا با قلبی پر خون و دلی محزون از کج مداری روزگار که غصه ها را برسرم آوار کرده بود به شکایت به نزد پیر خویش رفتم بعداز زمین…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...