ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تنزیه

۱۴۰۰-۷-۲۱ شرح عیون عین ۴۲ جلسه ۲۷۶

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون چهار شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۱ موضوع: متن عین ۴۲ امیرالمؤمنین ع فرمود: إِنَّ مَیتَنَا لَمْ یمُتْ وَ غَائِبَنَا لَمْ یغِبْ وَ إِنَّ قَتْلَانَا لَنْ یقْتَلُوا از ما کسی بمیرد مرده نیست و کشته شده ما کشته نیست و غائب ما غائب نیست اولیای خدا حیِ و میت ندارند به مخصوصاً حضرت آقا صاحب کتاب که عارف کامل مکمل بودند و…
ادامه مطلب ...