ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تعقل

۱۴۰۲-۸-۷ شرح عیون مسائل نفس عین ۵۱ جلسه ۳۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم 📆یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۷، کتاب عیون مسائل نفس، جلسه ۳۳۵ 🧿موضوع: شرح عین ۵۱ در رؤیا 📗متن کتاب «از صورتگری نفس معانی عقلی را در قالب مثالی به قوه نفس بر تکثیر واحده تعبیر می‌شود» 🔸شرح: نفس حقایق عقلی را در صورت‌های مثالی پیاده می‌کند که در فلسفه تکثیر واحد می‌گویند. نفس توسط قوه خیال تکثیر می‌کند، تکثیر کردن واحد یعنی یک…
ادامه مطلب ...