ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تأویل

الضحى

بسم الله الرحمن الرحیم الضحى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﻭ ﺗﻮ ﺭا گمشده یافته پس هدایت نمود این کریمه خطاب به خاتم انبیا ص است و بیان می دارد که تو گمشده بودی و حق سبحان تو را هدایت کرد پس تو مهدی یعنی هدایت یافته خداوندی اما امام هشتم روحی فداه تفسیر عمیقی از این کریمه نموده که میفرماید یعنی؛تو گمشده مردمان بودی وخداوند آنان را بسوی تو…
ادامه مطلب ...