ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تأویل

۱۴۰۰-۸-۸ شرح عیون عین ۴۳ جلسه ۲۷۸

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون «چهارشنبه (۱۴۰۰/۸/۸») «موضوع درس: عین چگونگی توان نفس بر توحید کثیر و تکثیر واحد» ادراکات شامل ۵ حس ظاهری سامعه، باصره، شامه، ذائقه، ولامسه و چند حس باطنی مثل خیال، وهم و عقل، کار خیال ادراک صور مجرد از ماده، وهم ادراک معنای جزئیه و عقل ادراک معنای کلیه است این معانی را عقل از خارج انتزاع می‌کند،…
ادامه مطلب ...

الضحى

بسم الله الرحمن الرحیم الضحى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﻭ ﺗﻮ ﺭا گمشده یافته پس هدایت نمود این کریمه خطاب به خاتم انبیا ص است و بیان می دارد که تو گمشده…
ادامه مطلب ...