ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

بسیط

۱۴۰۲-۱۱-۸ شرح عیون جلسه ۳۴۳

*بسم الله الرحمن الرحیم* یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۸، درس عیون مسائل نفس، جلسه ۳۴۳ موضوع: عین ۵۲ در این که مرگ انسان انقطاع او از غیر خودش است.... بحث در مورد غایات است طبایع را غایاتی است و غایات را نیز غایاتی است تا به غایت الغایات برسد. گیاه یک غایت دارد و تخم این گیاه حرکت می‌کند به طرف نهایتی که تا درخت شود و غایت آن این است که تولیدمثل…
ادامه مطلب ...