ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

برهان

۱۴۰۰-۱۰-۳۰ اصول کافی مقابله با گناه

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ اصول کافی موضوع: باب جبر و قدر روایت: صدقه، ایمان انسان را حفظ می‌کند. صدقه روزی انسان را از اسمان به زمین می‌کشاند، با وسیله صدقه مریض‌های خود را مداوا کنید. ((روایت ۱۳)) امام صادق علیه السلام فرمود: نه جبر درست است و نه تفویض بلکه امری است میان این دو امر، راوی گوید: گفتم امر میان دو…
ادامه مطلب ...