ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

بت

۱۴۰۱-۴-۶ فص فاطمیه جلسه ۸۲

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶) درس فص فاطمیه ۸۲ موضوع: فی نعت النبی ص و مدیحه الزهرا ع ■ بیا تا نور یزدانی درین خاک دژم بینی بیا تا مهر نورانی بر افرازان علم بینی* یعنی، بیا تا نور خدا در این عالم ببینی، بیا تا نور خورشیدالهی را در بالاترین جا ببینی ■جمال شاه فرداتی بکثرتگاه امکانی هویدا پرده دریابی عیان بی پیش و کم…
ادامه مطلب ...