ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اولوالعزم

۱۴۰۱-۳-۱۹ حجت خدا بر خلقش تمام نشود مگر بوجود امام

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه شب میلاد امام رضاع / ۱۴۰۱/۳/۱۹ موضوع: اصول کافی (شرح حال امام هشتم ع) امام هشتم ع درسال ۱۴۸ قمری در مدینه متولد شدند پدرشان آقا موسی بن جعفر ع و مادرشان هم کنیز بودند. بعد از امام صادق ع تمام ائمه مادرانشان کنیز بودند. واین خودش قابل توجه و تأمل است القاب مادر امام هشتم ع: نجمه، تکتم، سکنه،…
ادامه مطلب ...