ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

القاب

۱۴۰۱-۲-۲۶ فص فاطمیه جلسه ۷۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۶) درس فص فاطمیه) جلسه ۷۷ @ تاقیامت کم است آر گوید کاملی شرح فعل نفسانی (اگر یک انسان کاملی پیدا بشود بخواهد تا قیامت شرح فعل نفس انسانی را توضیح بدهد خواص وصفات از نفس انسان کامل که چه صفاتی بروز می‌کند تا مرتبه قیامتیش یعنی از مرتبه عنصری بگیریم تا تصرفاتی که در ملکوت دارد انسان کامل)…
ادامه مطلب ...

اول من آمن

بسم الله الرحمن الرحیم عن ابی لیلی الغفاری قال سمعت رسول الله ص یقول سیکون من بعدی فتنه فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابیطالب فانه اول من آمن بی و اول من…
ادامه مطلب ...