ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

القاب

۱۴۰۱-۹-۲۴ اصول کافی باب ائمه شاهدان خدا بر خلق هستند

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه، ۱۴۰۱/۹/۲۴ (اصول کافی جلد اول، موضوع: باب ائمه شاهد آن خدای بزرگ و خلق هستند) حقیقت ائمه است که شاهد و گواه بر خلق است. این که ائمه شاهد بر خلق هستند در روایات هست. چگونه گواه بر خلق‌اند اگر اعمال خلق را نبینند؟ پس چطور گواه بر خلق‌اند؟ جناب ابن عربی در فتوحات جلد سوم: امامیه یعنی شیعیان که قائل به…
ادامه مطلب ...

اول من آمن

بسم الله الرحمن الرحیم عن ابی لیلی الغفاری قال سمعت رسول الله ص یقول سیکون من بعدی فتنه فاذا کان ذلک فالزموا علی بن ابیطالب فانه اول من آمن بی و اول من…
ادامه مطلب ...