ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اسماء حسنی

۹۸-۱۱-۲ شرح عیون جلسه ۲۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون مسائل نفس (چهارشنبه ۹۸/۱۱/۲) عنوان درس: رساله خواجه نصیرالدین طوسی دراثبات عقل فعال از طریق نفس الامر باید حقیقتی باشد که احکام ذهنی ما منطبق با او باشد غیر از خارج به معنی عالم ماده. باید حقیقتی باشد که قضایا منطبق با او باشدو آن موجور ذی وضع نمی‌تواند باشد یعنی مادی نیست پس ظرف معقولات باید از سنخ همان باشد.…
ادامه مطلب ...