ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اسماءالله

۱۴۰۱-۸-۲۹ شرح عیون جلسه ۳۰۸

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹) جلسه ۳۰۸) درس عیون موضوع: بحث تطابق کونین در کلام حاجی سبزواری: هر کس کتاب آفاقی را یعنی عالم وجود را به آنگونه که هست مطالعه کند حق تعالی را در صور مظاهر اسمایی می‌بیند که در حجابات کونی که موسوم به حروف و آیات و کلمات است یعنی این کتاب هم یک حروف، و آیاتی دارد آیات از کلمات درست شده‌اند و کلمات از…
ادامه مطلب ...