ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

اخلاق

قانون اخلاقی و اخلاق قانونی

بسم الله الرحمن الرحیمقانون اخلاقی و اخلاق قانونیقانون یعنی مجموعه ای از احکامی که انسان در امور اجتماعی و حتی فردی ملزم به انجام آنست و در صورت انجام ندادن آن مجبور به پرداخت جرایم مختلف قراردادی می باشد بمانند احکام فقهی اسلام که مجموعه قوانین اسلامیستاما اخلاق مجموعه قوانینی است که انسان بر اثر اعتقاد و ایمان به آخرت یا هر امر…
ادامه مطلب ...

از تاریخ آموختیم

بسم الله الرحمن الرحیماز تاریخ آموختیم « هو » یکی از مشاهیر گفته است : « ما از تاریخ آموختیم که از تاریخ کسی چیزی نمی آموزد » این کلام بعینه ترجمه آیات…
ادامه مطلب ...