ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ابوبکر

۹۹-۱۰-۲۸ خلاصه خطبه فدکیه (فاطمیه)

بسم الله الرحمن الرحیم ایام فاطمیه /یکشنبه 99/10/28 موضوع: خلاصه خطبه فدکیه یکی از کارهای خانم فاطمه زهرا س خطبه فدکیه است که اخت نهج البلاغه است. روایت شده خانم لباس بر تن کردند و مقعنه زدند و شروع به راه رفتن کردند و راه رفتن ایشان عین رسول الله ص بود. به مسجد وارد شد گریه ای کرد و همه قوم گریه کردند و مجلس به صدا در امد. شروع به حمد و…
ادامه مطلب ...

فدک

بسم الله الرحمن الرحیم ابن ابی الحدید معتزلی گوید: به استاد خود علی ابن فارقی گفتم آیا فاطمه در ادعای خود درمورد فدک صادق بود؟ گفت آری او صدیقه بود، گفتم…
ادامه مطلب ...