ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

آخر الزمان

آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیمآخرالزمانآخرالزمان علائمی دارد که درتمام ادیان ابراهیمی وحتی غیر ابراهیمی مثل دین مجوس وهندو ومصر باستان برای آن نشانه هایی ذکرشده است ونکته جالب اینجاست که بسیاری ازاین علایم مشترک وشبیه بهم هستند اصول کلی این علایم عبارت است از بهم ریختن نظم طبقات اجتماعی وشیوع فساد درمیان خانواده ها مخصوصا زن ها یعنی شکسته شدن ساختارها…
ادامه مطلب ...