ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

۱۴۰۱-۳-۲۳ فص فاطمیه جلسه ۸۰

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۳) درس فص فاطمیه، فصل دهم (جلسه ۸۰)

موضوع: خامس آل عباء

هریک از آل عباء در آثار- یعنی در روایات و اخبار به خامس تعبیر شده است:

باری به خامس اصحاب کساء، و گاهی به خامس اهل عباء، و جایی به خامس اهل کساء: مسعودی در مروج الذهب نقل کرده است وقتی که (امام حسن مجتبی ع در بقیع مدینه به خاک سپرده شد، برادرش محمدبن حنیفه بر قبرش ایستاد و گفت: اگر حیات تو هر آینه گرامی و ارجمند بود وفات تو شکست پدید آورده است، چه نیکو روح است آن روحی که کفن تو آن را در بر گرفته است، وچه نیکو کفنی است کفنی که بدنت را در بر گرفته است، چگونه اینطور نباشی و حال این که گردنه هدایت و جانشین اهل تقوا و خامس اصحاب کسائی.

در اینجا به امام حسن مجتبی ع می‌گوید خامس اصحاب کساء

جابربن عبدالله انصاری در روز اربعین شهادت امام ابی عبدالله الحسین ع که به زیارتش رفته بود گفت: من شهادت می‌دهم که تو فرزند بهترین انبیاء، و فرزند سید مومنان، فرزند هم عهد تقدی، و فرزند هدی و خامس اهل کساء هستی

در اینجا به امام حسین ع گفته شد خامس اهل کساء

ودر مصباح سید بن طاوس در زیارت جناب وصی امام علی ع آمده است: سلام بر صاحب حوض کوثر، و حامل لواء، سلام بر خامس اهل عباء

در اینجا به امام علی ع گفته شد خامس اهل کساء

پس پرورده شده بیت نبوت، و میوه شاخه‌های (شجره طوبای) نبوت، مادر امامان (معصوم) فاطمه معصومه خامس اصحاب کساء و خامس آل عباء است، صلوات الله علیها

در اینجا به خانم فاطمه زهرا س گفته شد خامس اهل کساء.

شرح: هریک از پنج تن آل عبا به خامس اصحاب کساء و گاهی به خامس اهل عباء تعبیر شده است، مفاد خامس بودن هریک از آنان این است که هر یک در دائره ولایت هم اغازند و هم انجام، جه این که کلهم من نور واحد و همگی صاحب عصمت‌اند،

ای عزیز بدان که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله و سلامه علیهم نوزده حرف هستند.. و بعد از اسقاط مکررات دوازده حرف می‌ماند، و در این ترتیب اسمای شریف، فاطمه در میان به عدد پنج است، و هریک از دوجانب او سه و چهار و مجموع انان پنج است و پنج محور بحث موضوع یازدهم است

تعداد انها برابر با تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم است

جناب شیخ بهائی در کشکول آورده است:

«البسمله تسعه عشر حرفا یحصل بها النجاه من شرور القوى التسع عشره آلتی فى البدن اعنى الحواس العشر الظاهره و الباطنه و القوى الشهویه و الغضبیه و السبع الطبیعیه آلتی هى منبع الشرور و وسائل الذنوب، و لهذا جعل سبحانه خزنه النار تسعه عشر بازاء تلک القوى فقال “علیها تسعه عشر”(۱) و ایضاً فالنهار و اللیل اربعه و عشرون ساعه، منها خمس بازاء الصلوات الخمس و یبقى تسع عشره ساعه یستفاد من شر ما ینزل فی‌ها لکل ساعه حرف» (۲)

ترجمه:

بسم الله الرحمن الرحیم نوزده حرف است که به وسیله‌ی آن نجات از شرارتهای قوای نوزده گانه بدن حاصل می‌شود (حواس ده گانه ظاهری و باطنی، قوه شهوت، قوه غضب و قوای هفتگانه‌ی طبیعی که منبع بدیها و وسائل انجام گناهان هستند) و لذا خداوند سبحان، نگهبانان آتش جهنم را به ازای قوای بدن، نوزده نگاهبان قرار داد. خداوند در قرآن کریم فرمود: (بر آتش ۱۹ نگاهبان است) و همچنین روز و شب بیست و چهار ساعت می‌باشند، پنج ساعت آن به ازای نمازهای پنجگانه است، و (از بیست و چهار ساعت) نوزده ساعت باقی می‌ماند که به ازای شرّی که در هر ساعت نازل می‌شود حرفی از بسم الله الرحمن الرحیم فایده می‌رساند.

️قوای نوزده گانه – ظاهر و باطن

ده تا حواس ظاهره و باطنه است

حواس ظاهره: ۵ تا حواس (دیدن، شنیدن، بوئیدن، لمس کردن، چشیدن)

حواس باطنه: (خیال، واهمه، حافظه، متصرفه، حس مشترک،)

دوتا قوه غضبیه و شهویه هم هستند

می‌شود ۱۲ تا

۷ تا قوه طبیعی داریم

قوای طبیعیه: (نامیه، غاذیه، ماسکه، هاضمه، دافعه، مصوره مولده.) که جمعاً می‌شوند ۱۹ تا

این‌ها روی هم منبع شرور می‌شوند و وسایل ذنوب اند.

️خداوند قرار داده است زبانیه نار را ۱۹ زبانیه در مقابل این قوای نوزده گانه که در انسان هست. قرآن می‌فرماید: ۱۹ زبانیه هست

دلیل دیگر: شبانه روز ۲۴ ساعت است

از آن ۵ ساعت است که در مقابل نمازهای پنج گانه آنرا کم کنیم می‌شود ۱۹ ساعت که استفاده می‌شود از شر هر ساعتی که نازل می‌شود در مقابلش آن حرف بسمله قرار دارد.

*️آقاجان خیلی تاکید داشتند روی این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم با عدد ۱۹ که فرمودند: در هر ساعتی از شبانه روز می‌توانید بگویید یکبار گفته شود کفایت می‌کند.

روی هیچ ذکری اینقدر تاکید نداشتند

این جا می‌فرماید:

هر شری که در این ساعات می‌آید با این بسم الله الرحمن الرحیم که می گویید در مقابل آن قرار دارد.

کلمه: این کلمه در بیان ادذرزولا اشارتی می‌نماید

در بند هفدهم دفتر دل در نوزده موضوع به عدد کریمه بسم الله الرحمن الرحیم سخن می‌گوید.

در دیوانم بطبع رسیده است اشارتکی به علم حروف شده است و گفته آمد که (مرا میدان بحث اینجا وسیع است، که در این صنعتم صنع صنیع است)

️جناب ابن عربی: همین حروف‌اند که با هم ترکیب می‌شوند معانی پدید می‌آیند چقدر معنا می‌شوند حروف مادر کلمات‌اند

پس تمام آنچه که در این کلمات هست در این حروف جمع‌اند چون از این حروف پدیدار شده و در بند ششم آن (ص ۲۹۷ دیوان- ط ۲) آمده است:

بهر اسمی که سرت هست ذاکر

ترا سلطان آن اسم است حاضر

شرح (گاهی انسان زبانش ذکر می‌گوید گاهی نا خداگاه بر دلش ذکری جاری می‌شود

صدر الدین قونوی: انسان باید به آن ذکری که دل می‌گوید مشغول شود. چون سلطان آن اسم در نزد تو حاصل شده که قلبت شروع کرده به گفتن ذکر.

*بهر اسمی تو را نور الهی

بود آب حیات آب و ماهی

شرح(هر اسمی که باشد از آن نور الهی است

تو مثل ماهی هستی در آن آب

چطور آن آب حیات برای ماهی است

آن اسم الهی هم حیاتی برای تو است)

*در اوفاق و حروفت آر وقوفست

حروف اجهزط از آن حروفست*

شرح(در بحث علم آفاق و علم حروف اگر وقوف دارید حروف اجهزط: دوائر یک دایره‌ای داریم ابجدی دائره ابتثی وایقعی ووو

️بدوح یکی از اسماء است که خیلی خواصی برایش گفته‌اند یعنی برای بدوح که می‌شود ۲۴۶۸ که جمع عدد آن می‌شود ۲۰ خیلی خواصی برایش گفته شده در رفع گرفتاری و گره‌ها وو اوتاد گفته‌اند اسم اعظم است.)

*که اسم اعظمش اوتاد گفته است

چو بدوحش بسی سر نهفته است

به تحقیق دگر ادذرزولاهم

یکایک را بدان از اسم اعظم

نکات دیگرم اندر نکات است

که روزی تو در آنجا برات است*

«بدوح» را در اعمال جمالی بکار می‌برند، و «ا ج ه ز ط» را در اعمال جلالی. می‌خواهد باران ببارد و مریض شفا بدهد این‌ها جمالی است

و یک موقع می‌خواهد یک کسی را نابود کند یا دشمن را از پا در بیاورد، بکشد ووو

واج ه ز ط در امور جلالی است

بهترین وسیله برای تصرف و حاجت روایی همان بسم الله الرحمن الرحیم است

بهترین کلید تصرف همان بسم الله الرحمن الرحیم است

در سوره حمد هفت تا حرف نیامده است یکی از آن هفت تا حرف حرف (ف) است که (، ف) حرف آفت است وچون در سوره حمد نیامده خاصیت شفا بخشی دارد و هیچ سوره‌ای نیست که حرف (ف) در آن نباشد غیر از سوره حمد

سوره حمد هفت تا حرف در آن نیامده است

که تماماً هم نقطه دارند حرف بعدی (خ) است و (ث) و (ج) و (ز) و (ش) و (ظ) واین ها اسراری است و همین طوری نیست چینش این حروف کتاب خداوند است

خود حروف مقطعه قرآن چه اسرای دارند چه خواصی دارند

️روایت: امام، این حروف مقطعه را ترکیب میکند و با همین‌ها تصرف می‌کند در عالم

خطی که بین کاف و نون است

– ای کسی که خزائن او بین کاف و نون است

بین کاف و نون لام و میم است کلمن

روایت: تمام قرآن در الف لام میم جمع شده است

آن خطی که بین کاف و نون است

️نکته: در حروف مقطعه قرآن دوتا حرف داریم که درحروف مقطعه فقط یکبار آمده‌اند کاف و نون است

” ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مٰا یَسْطُرُونَ”

کهیعص

امیرالمؤمنین ع فرمودند: من از یک باء بسم الله ۷۰ بار شتر می‌توانم بار کنم

این ابیات از جناب شیخ بهایی درباره «اجهزط» است:

ای که هستی طالب اسرار و رمز غامضات

اسمی از اسمای اعظم با تو گویم گوش دار

اول و ثانیش جذر رابع و خامس بود

حرف مرکز جذر جمع جمله دان ای هوشیار

گر از این بیتش نفهمیدی از این بیتش بفهم

سر نگهدار ای برادر گر بیابی زینهار

حرف اوسط نصف حرف اول است و آخر است

اوسطینش ضعف اوسط فرقدان و قطب وار

ساتر سر باش فتح رمز اگر دستت دهد

فاتح اقفال دانستی برو در کار دار

الحمدلله علی الولایه

دانلود فایل صوتی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.