ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

۱۴۰۱-۹-۳ اصول کافی وجوب اطاعت از ائمه

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳) کتاب اصول کافی

موضوع: باب (وجوب اطاعت از ائمه)

حدیث (۱۵)

منصور بن حازم گوید: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: همانا خدا بزرگوارتر و گرامی‌تر است از اینکه بوسیله مخلوقش شناخته شوند بلکه مخلوق بوسیله خدا شناخته شوند (بوسیله خدا بشناسد) فرمود: درست گفتی، عرضکردم. هر که بداند پروردگاری دارد سزاوار است که بداند برای او خرسندی و خشمی است و خرسندی و خشم او جز بوسیله وحی یا پیغمبر فهمیده نشود و کسیکه وحی بر خودش نازل نشود باید که در طلب پیغمبران باشد و چون ایشان را ملاقات کرد، بداند که ایشانند حجت خدا و اطاعتشان لازمست من بمردم (اهل سنت) گفتم مگر نمی‌دانید که رسولخدا (ص) حجت خدا بود بر خلقش؟ گفتند چرا، گفتم چون او در گذشت حجت خدا کیست؟ گفتند: قرآن، من در قرآن نظر کردم و دیدم سنی و قدری و حتی زندیقی که به آن ایمان ندارد به آن استشهاد می‌کنند تا بر مردان طرف مقابل خود غلبه کنند، پس فهمیدم که قرآن بدون قیم (و سرپرستی که معنی واقعی آنرا بیان کند) حجت نباشد و آن قیم هر چه نسبت بقرآن بگوید حق است، به آنها گفتم: قیم قرآن کیست؟ گفتند: ابن مسعود قرآن می‌دانست، عمر می‌دانست، حذیفه می‌دانست، گفتم، همه قرآن را؟ گفتند نه، کسی را ندیدم که بگوید شخصی جز علی علیه السلام همه قرآن را می‌دانست، و زمانیکه مطلبی میان مردمی باشد که این گوید: نمی‌دانم، و این گوید: نمی‌دانم: و این (علی بن ابیطالب) گوید من می‌دانم (حق با کسی است که می‌داند) پس من گواهی دهم که علی علیه السلام قیم قرآن است و اطاعتش واجبست و بعد از پیغمبر حجت خداست بر مردم و آنچه او درباره قرآن گوید حق است. حضرت فرمود: خدا ترا رحمت کند، عرضکردم: علی علیه السلام از دنیا نرفت جز آنکه پس از خود حجتی گذاشت چنانکه پیغمبر (ص) گذاشت و حجت بعد از علی، حسن بن علی است و نسبت بامام حسن علیه السلام گواهی دهم که از دنیا نرفت تا آنکه برای پس از خود حجتی گذاشت چنانچه پدرش و جدش گذاردند و حجت بعد از حسن، حسین است و اطاعتش واجبست، فرمود خدایت رحمت کند، من سرش را بوسیدم و عرضکردم و گواهی دهم که امام حسین هم که از دنیا نرفت تا اینکه علی بن حسین را پس از خود بعنوان حجت گذاشت و او اطاعتش واجبست، فرمود: خدایت رحمت کند و سرش را بوسیدم و گفتم گواهی دهم که علی بن حسن از دنیا نرفت تا پس از خود حجتی گذاشت که او محمدبن علی ابو جعفر است و اطاعت او واجب بود. فرمود: خدایت رحمت کند، عرضکردم: سرت را پیش آور تا ببوسم، حضرت خندید. عرض کردم اصلحک الله می‌دانم که پدرت از دنیا نرفت تا اینکه برای پس از خود حجتی گذاشت، چنانکه پدر او گذاشت و خدا را گواه می‌گیرم که توئی آن حجت و اطاعت تو لازمست، فرمود: بس است خدایت رحمت کناد. عرضکردم سر ترا پیش آور تا ببوسم، پس سرش بوسیدم، حضرت تبسم نمود و سپس فرمود: هر چه خواهی از من بپرس که بعد از این ترا هرگز ناشناس ندانم،

✓حدیث در مورد استدلال نبوت و امامت است.

ایا احتیاح به انبیاء داریم یا خیر؟

دلیل اینکه به پیامبر نیاز داریم چیست؟

بحث نبوت کلامی است، ولی ابن سینا در فلسفه آورده، فلسفه به باید و نبایدها کاری ندارد بلکه به چه چیزی هست یا نیست کار دارد.

حدیث از نبی اکرم ص: به چه چیز خدای را شناختی؟ رسول اکرم ص فرمودند من اشیاء را به خدا شناختم، ما اشیاء را با وجود می‌شناسیم اگر وجود نباشد اشیاء شناخته نمی‌شوند.

می‌خواهد اثبات نماید امامت و نبوت را، این عالم با این همه نظم می‌شود خالق نداشته باشد؟ عقل می‌گوید این عالم یک خالق و افرینده ای دارد و این افرینده شعور و علم دارد.

در هر جایی از این عالم نظم و حکمت و علم وجود دارد.

این عالم عین علم و شعور و اگاهی است.

این عالم خالق دارد و رب ان رضا و غضب دارد، افرینده این عالم حکیم است. و بعضی چیزها را دوست دارد و بعضی چیزها برایش ناپسند است در افعال انسان هم اینطور است.

برای خداوند رضا و غضب در خور خودش است که ظهورس بهشت و جهنم است.

انسانی که می‌خواهد پیروی از رسولان کند باید از انها بپرسد خداوند از چه چیز خشنود و ناراحت می‌شود.

حجت خداوند کارش این است که بگوید حرف خداوند چیست.

انسان فطرتاً می‌داند کسی باید باشد که با خداوند اتصال داشته باشد آن هم باید از طرف خداوند اثبات بشود و از طرف خداوند معجزه بیاورد.

و بعد از مقدمه فرمود، من به مردم این گونه می گویم ایا پیامبر حجت خدا بر خلق است و معجزه آورد که باقی است و آن قران است.

اکثر معجزات زمان مند هستند مثل معجزه عصای حضرت موسی ع نقل قول شده در نسلهای بعدی اما همه کسی ندیده، ولی خداوند آخرین پیامبر را فرستاد یک معجزه همراه او داد که قران است و کسی هم نمی‌تواند مثل او حتی یک سوره بیاورد بعد از ۱۴۰۰ سال که گذشته است.

در مورد معجزه نمی‌شود دروغ گفت به دروغ نمی‌شود قرآن نوشت نه قران بلکه نهج البلاغه که کلام یک انسان است نمی‌شود مثل او آورد، مثل دعاهای صحیفه سجادیه نتوانسته اندبیاورند.

برای اثبات نبوت پیامبر همین قران کافی است یک معجزه دیگر هم هست که از پیامبراکرم باقی است محراب مسجد مدینه است که آن حضرت ایستادند وفرمودند محراب من می‌خورد به ناودان خانه خدا …بعداً که با وسائل نجومی اندازه گرفتند دیدند که محراب ایشان درست مقابل ناودان خانه خداست

گفتم بعد از پیامبر حجت چه کسی بود گفتند قرآن

اما هرکس تفسیری از قران دارد و اختلافات پیش آمد فهمیدند کسی باید باشد که تفسیر قرآن کندکه کلامش حرف آخر باشد و اختلاف نباشد

روایت از رسول الله ص «من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را. تا وقتی که به این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند. تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»

حدیث (۱۶)

✔حسین بن ابی‌العلاء گوید بامام صادق علیه السلام عرضکردم، اوصیاء پیغمبر اطاعتشان واجبست؟ فرمود: بلی، ایشانند که خدای عزوجل درباره آنها فرموده (۶۳ سوره ۴) (((و اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیغمبر و صاحبان امر از خودتان را))) و ایشانند که خدا درباره آنها فرموده (۹۱ سوره ۵) (((ولی شما خداست و رسولش و کسانیکه ایمان آورده و نماز می‌گذارند و در حال رکوع صدقه می‌دهند)

اهل سنت میگویند علما اولی الامر هستند. وبرخی پادشاهان را اولی الامر می‌دانند

آیا اطاعت از پادشاهان واجب است؟ بسیاری اوقات انها خلاف خدا و رسول حکم می‌کنند.

فخررازی با اینکه اهل سنت است جالب گفته است که اولی الامر باید عصمت داشته باشد…وگرنه با امر الهی نمی‌سازد

روایت: تا آمدن منجی مثل فرش داخل خانه خودتان باشید

حدیث (۱۷)

✓عبدالاعلی گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: شنیدن و اطاعت نمودن از درهای خیر است، بر کسی که بشنود و فرمانبرد حجتی نیست، و آنکه بشنود و نافرمانی کند حجت و عذری ندارد و اما مسلمین در روزیکه خدای عزوجل را ملاقات کند حجت و احتجاجش تمامست (زیرا او امام بحق است و در تبلیغ هم کوتاهی نکرده است) سپس فرمود: خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: (۷۴ سوره ۱۷) (((روزیکه هر مردمی را با (ا) مامشان می‌خوانیم))) (یعنی روز قیامت مثلاً گوئیم: شیعیان امام صادق! شیعیان ابو حنیفه! شیعیان مالک!).

روایت پرونده اعمال خدمت امام عرضه می‌شود مربوط به مؤمن است غیر مؤمن با او کاری ندارند

بنا بر روایت هر روز اعمال عرضه می‌شود به امام مال کسی است که مؤمن باشد، از دیگران ثبت می‌شود ولی عرضه به امام نمی‌شود.

✓ کسی آمد خدمت امام رضا ع گفت برای ما دعا کنید امام فرمود فکر کرده‌ای برای شما دعا نمی‌کنیم دیروز در محراب نشسته بودیم و برای شما دعا می‌کردیم.

✓ امام فرمود اعمال خیر شما را می‌بینیم برای آنها دعا می‌کنیم و اعمال گناه را می‌بینیم برای انها استغفار می‌کنیم.

✓خدا نکند طرف اسمش از لیست خط بخورد.

✓ انسان تا در کشتی نجات باشد هزار تا طوفان هم بیاید هیچ اتفاقی برای او نمی‌افتد او در امان است ولی بیرون از کشتی هلاکت است.

الحمدلله علی الولایه

دانلود فایل صوتی

۴.۲/۵ - (۱۷ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.