ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

شهادت یک ایرانی درحمایت از مسلم ابن عقیل درکوفه

بسم الله الرحمن الرحیم

یک درحمایت از درکوفه
شاید تابحال نشنیده باشید که در شهرکوفه وقتی جناب تنها مانده ومشغول جنگیدن شد جنگ را از کوچه ها به میدان کوفه کشانید وباصدای بلند فریاد میزد ای کسانیکه بامن بیعت نمودید کجا هستید تا یاریم کنید؟ولی هیچ کس جواب ایشان نمیداد با آنکه ایشان حدود دو تا سه ساعت جنگیده واز خود دفاع میکرد
در اینجا جوانی از اردبیل ایران که آهنگر بود وجزو بیعت کنندگان با جناب مسلم هم نبود بادیدن مظلومیت حضرت مسلم باهمان پتک آهنگری به طرف شرطه ها حمله ور شد که او را به تیر بسته ودر همان میدان به رسانیدند
روحش شاد

برگرفته از کتاب امام حسین وایران

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.