ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

شمس در سوره کهف

بسم الله الرحمن الرحیم

درسوره مبارکه که بفرموده حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی اسرارولایت است
سه مرتبه اسم بکاررفته که درهیچ سوره ای به این تعداد اسم تکرار نشده است
ودیگراینکه اسم قمر اصلا دراین سوره نیست
وسوره سه داستان غیرمتعارف وعجیب دارد
درداستانهای سوره کهف عددسه فراوان است
مثلا درداستان اصحاب کهف وشمارش تعدادشان اولین قول، سه تن که چهارمی انها سگشان باشد
ودرداستان حضرت خضروموسی ع سه واقعه عجیب راحضرت خضرع نشان حضرت موسی ع داد
ودرداستان ذوالقرنین سه سفر ازایشان گذارش شده است
البته عددسه درسوره کهف محدودبه اینها نیست مثلا درداستان اصحاب کهف کریم سه قول درتعداد آنها بیان میکند ودرداستان موسی ع وخضر ع سه جور اراده مطرح میشود یکی _اردت_دیگر_اردنا_وسوم _ارادربک_
وموارد دیگری که درسوره آمده است
پس تکرار اسم به تعداد سه بار را باید رمزی باشد خاصه که سه اولین عددفرد است، اول الافراد الثلاثه،
این نکته گفته شد تا دراین سوره اسرار آمیز بیشتر به تفکربنشینیم
خداوندا فهم خطاب محمدی ص را بیش ازپیش روزی ماگردان بمحمدوآله

متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.