ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

حقوق بشر

بسم الله الرحمن الرحیم

ع فرمود
خدای عزوجل به یکی از پیامبرانش در سرزمین یکی از جباران وحی نمود
نزد این ستمگر برو و به او بگو
من تو را برای خونریزی و غارتگری اموال مردم فرمانروا نکرده ام بلکه تنها تو را برای این فرمانروا کردم که صدای ناله مظلومان را از من باز داری
زیرا براستی که من از ستمی که به آنان روا داشته شود نگذرم هر چند باشند

عقاب الاعمال ص ۶۲۱

اینکه در حدیث آمده که من از حتی به نمیگذرم همان است که بر هیچ احدی روا نیست و این ربطی به مومن و ندارد بلکه هیچ انسانی در الهی مستحق ظلم نیست
البته روایات و احادیث درباب حقوق بشر فراوان است و این حدیث تنها نمونه ای از آنهاست
و ضمنا ظلم هایی که خلفای جور به اسم در طول تاریخ مرتکب شده اند را نباید بپای الهی گذاشت که الهی بیشترین و بهترین حقوق را برای تمام انسانها و حتی حیوانات قائل شده است

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.