ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

بعد از رحلت رسول الله

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ص یا سیدالمرسلین

بعداز شما ….
آری بعداز شما بود که حق وصی تورا خوردند ومیراثت رابه تاراج بردند
تلخ بود اما صبر کردیم
را که غصب کردند درب خانه علی وفاطمه را سوزاندند وریسمان بگردن علی افکنده به مسجدش کشاندند وبه زور از او بیعت ستاندند
تلخ بود اما صبر کردیم
دخترت تنها یادگار تو و یار وفادار علی بضرب درب ولگد شهیده شد
تلخ بود اما صبرکردیم
بعداز گردش روزگار درمحراب کوفه فرق جانشینت را که خانه نشینش کرده بودند بضرب شمشیر شکافتند
تلخ بود اما صبر کردیم
آری بعداز علی کارسختترشد حسن مجتبی را چون یوسف به زر وسیم به معاویه لئیم فروختند وپس از مدتی جگرش به زهر جفا خستند و تابوتش را به تیر بستند
تلخ بود اما صبر کردیم
کار امت شده بود لعن وسبّ علی وکشتن محبانش ودربند کردن شیعیانش
تلخ بود اما صبرکردیم
بعدازحسن نوبت به حسین رسید وای ازاین که چه گویم وچگونه بگویم
کربلا بود و اولاد رسول وذریه بتول که جریح ومقتول ومذبوح ومجروح لگدکوب قوم ظلوم وجهول گردیدند با شقاوت خیام به غارت رفت واهلبیت به اسارت
سرها به نیزه وآل الله دربدر و آواره شدند
تلخ بود اما صبر به یاریمان نیامد زیرا خود صبر همراه عقیله زینب آواره شده بود
پس ما بجای دشمن بخود لطمه زدیم برسر وصورت خود کوفتیم وباخویش عهد نمودیم تا آمدن مهدی تو بر تو ودین تو واوصیای تو گریان باشیم وآرام نگیریم
یارسول الله بعداز تو با دو یادگار تو یعنی قرآن وعترت چها که نکردند
الیک اشکوا یا
بتو شکایت می کنیم یارسول الله از طول غیبت امام زمانمان وقهر وچیرگی زمانه برما وقلت یار ومددکار
خداوندا منتقم آل محمد ص را برسان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.