ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

بت شناسی و بت شکنی

بسم الله الرحمن الرحیم

شناسی وبت شکنی
کُلَّما شَغَلَکَ عَنِ اللَّهِ تعالی فَهُوَ صَنَمُکَ
هرچیزی که تو را از خدای تعالی مشغول نماید آن توست
پس گاهی مال و جاه بت سالک میشود و گاه نماز بسیار و روزه بسیار و حتی ریاضت کشیدن نیز گاه میشود که بت میگردد برای سالک
و از اینجا گفته اند که عمده اعمال سالک باید تحت نظر باشد چون هیچ کس بت خود را نمی شناسد و گمان نمیکند که بت در آستین دارد بلکه اکثرا خود را و یکتا پرست می انگارند و حتی خود را بت شکن میدانند
و از اینجاست که حافظ میفرماید

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها

البته مراد از اعمالی که در تحت نظر باید باشد اعمال عبادی و حتی ترک فضول دنیوی است در حوزه مستحبات که محل جولان است که بسیاری را از همین راه اغوا میکند
مانندش را اگر خواهی به خوارج نهروان بنگر که چگونه دلشان را برد در حالیکه روزه دار و شب زنده دار و مشغول اوراد واذکار بودند

یاالله یا رحمن و یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.