ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

ام المؤمنین خدیجه کبری

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبراکرم فرمود:حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنسا وجعلت قره عینی فی الصلواه
سه چیز از دنیای شمارا محبوب من کرده اند یکی عطر دوم زن وسوم نورچشم من درنمازاست
زن محبوب رسول الله ص بود با این حال خدیجه کبری ام المومنین به خواستگاری رسول خدا ص رفت
رسول خداص معدن و مظهر حب است که لقب ایشان حبیب الله است

جایی رسول ص محب است و در جایی محبوب یعنی برخی رسول الله ص را دوست دارند و برخی را رسول خدا ص دوست دارد
خدیجه ع که به خواستگاری رسول خدا ص رفت محب ایشان بود و چون همسر رسول الله شد محبوب ایشان گردید یعنی سیر محبی و محبوبی را باهم دارا شد
هرکدام از سیر محبی و محبوبی را اقتضائاتی جداگانه است
آنکه محبوب رسولخدا ص میشود خداوند خود او را هدایت میکند (انک لاتهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء) به یک وجه تفسیری معنی ایه چنین میشود که آنکه تو دوستش میداری را توهدایت نمیکنی بلکه خداوند هدایت میکند آنکه را بخواهد پس محبوب تو هدایت یافته حق است
وآنکه محب است تبعیت میکند (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله) بگو اگر خدا را دوست میدارید ازمن تبعیت کنید تاخدا شما را دوست بدارد

پس محبی که محبوب است هم تابع است وهم اینکه خود خداوند هدایتش میکند و ازهدایت ظاهر بی نیاز است
برای رسیدن به سیر محبوبی باید سیر محبی را طی کرد مثل حضرت خدیجه ام المومنین که بفرموده رسول خداص ایشان جزو چهار زن کامله دهر بودند
قال رسول الله ص کملت من النساء اربع مریم ابنت عمران آسیه بنت مزاحم وخدیجه بنت خویلد وفاطمه بنت محمدص
پس حضرت خدیجه زنی بود که درسیر محبی ومحبوبی کامل بود ومحب ومحبوب رسول خداص بود
واین قضیه اختصاص به آن بانو دارد ودیگر همسران رسول خدا ص با او دراین خصیصه اشتراک ندارند
متن:استاد معماریان

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.