ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

آدمخواری!

بسم الله الرحمن الرحیم

آدمخواری !!!

شاید
بنظر برسد که سالها و یا قرن هاست که رسم آدمخواری در بصورت رسمی ور افتاده است و دیگر هیچ قبیله ای به شکار انسان مبادرت نمی ورزد
حتی قبایل دور افتاده در جنگلهای آمازون نیز که چنین رسومی داشته اند دیگر چنین عملی مرتکب نمی شوند
اما
جالب است بدانید در همین شهر خودمان آدمخواری بصورت علنی انجام می شود و بسیار کسانی نیز هستند که این را دیده و از آن جلو گیری نمی کنند
شاید
بتوان گفت عملی در زشتی بپای این یعنی آدم خواری نمیرسد که حتی تصور آن انسان را مشمئز میکند
بله
غیبت کردن خوردن گوشت مرده برادر توست یعنی تمثل غیبت در آخرت بصورت آدمخواری ظاهر میشود که کریه ترین عمل و مشمئز کننده ترین عمل است
پس
از همین امروز اگر چنین عملی انجام میدهی نموده و ترک کن تا در آخرت به این صورت یعنی آدمخوار محشور نشوی

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.