ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

یعقوب

۹۹-۳-۳ تفسیر سوره مریم جلسه ۲

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره مریم ((شنبه ۹۹/۳/۳)) إِذْ نَادَیٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِیا هنگامی که خواند پروردگار خود را خواندنی آهسته (نهانی)(3) ندا خفیا یک پارادوکس دارد (ندا بلند صدا کردن است و خفیا مقابل آن است. انسان گاهی وقت در همان پنهانی خدا را بلند صدا می‌کند اصلاً گاهی وقت بر زبان جاری نمی‌کند ولی در دل خود بلند خدا را می‌خواند ولی…
ادامه مطلب ...

قمیص

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه قمیص که به معنی پیراهن است مجموعا شش بار در قرآن کریم آمده وهرشش بار آن در سوره یوسف ومربوط بجناب یوسف است یکی قمیصی بود که…
ادامه مطلب ...